24.05.2024

Участок № 2

Каталог захоронений….

 1. Аблаутова Александра Николаевна 6.11.1915 – 30.03.1963 ФОТО
 2. Абрамов Алексей Филиппович 1944 ФОТО
 3. Абрамов Филипп Лаврентьевич 1948 ФОТО
 4. Авдеева Александра Андреевна 1882 – 1955 ФОТО
 5. Агафонов Василий Григорьевич 7.11.1969 88 лет ФОТО ФОТО
 6. Агафонова Анна Васильевна ФОТО ФОТО
 7. Агафонова Евгения Михайловна, 30.01.1954 ФОТО ФОТО
 8. Айкашева Таисия Николаевна 17.10.1937 – 14.10.1955 ФОТО ФОТО
 9. Акимов Андрей Ефимович 20.11.1947 ФОТО  ФОТО
 10. Аксёнов Ромочка 17.05.1931 – 1.01.1936 ФОТО  ФОТО
 11. Акульшин(Имя и отчество не читается)19.03.1945 64 года ФОТО ФОТО
 12. Акульшина Анна Яковлевна 6.02.1900 – 26.02.1946 ФОТО
 13. Акульшина Мария Ивановна 1936 ФОТО ФОТО
 14. Алаторцева Александра Филипповна 6.05.1976 75 лет ФОТО ФОТО
 15. Алексеев Борис Александрович 1888 – 1972 ФОТО ФОТО
 16. Алексеева Мария Григорьевна 1900 — 1941 ФОТО ФОТО
 17. Алексеевская Ольга Владимировна 25.10.1946 ФОТО ФОТО
 18. Алексеевская Танечка ФОТО ФОТО
 19. Алексеенко Евдокия Ивановна ФОТО ФОТО
 20. Алимова Феодосия Николаевна 30.03.1950 76 лет ФОТО  ФОТО
 21. Андреева Ольга Григорьевна 10.09.1946 – 9.08.1974 ФОТО ФОТО
 22. Андреев Борис Владимирович 1900 — 1962 ФОТО ФОТО
 23. Анохин Василий Иванович 1910 – 1947 ФОТО ФОТО
 24. Анохин Ефим Иванович 1902 – 1977 ФОТО ФОТО
 25. Анохина Анисия Ивановна ФОТО ФОТО
 26. Ануфриев Евгений Иванович 20.01.1903 – 2.02.1964 ФОТО  ФОТО
 27. Анисимова Александра Александровна 1885 — 1971 ФОТО ФОТО
 28. Арефьев Александр Ильич 1.08.1876 – 1.07.1936 ФОТО  ФОТО
 29. Арефьева Нина Александровна 18.11.1918 – 22.12.1972 ФОТО  ФОТО
 30. Артёмова Мария Андреевна 1880 – 1969 ФОТО ФОТО
 31. Артемьева Прасковья
 32. Арютина Анна Игнатьевна 1905 – 31.07.1966 ФОТО ФОТО
 33. Архангельская Мария Лавровна 24.05.1974 ФОТО ФОТО
 34. Архангельский Андрей Владимирович
 35. Архангельский Юрий Владимирович
 36. Архипов Пётр Васильевич 18.0 4.1935 55 лет ФОТО ФОТО
 37. Архипова Ольга Петровна 4.09.1907 – 1.09.1972 ФОТО ФОТО
 38. Арясова Анна Ивановна 1883 – 1944 ФОТО ФОТО
 39. Астафьев Сергей Петрович 24.05.1974
 40. Балакирева Евдокия Фёдоровна 2.12.1959 80 лет ФОТО ФОТО
 41. Баранкин Фёдор Григорьевич 30.07.1954 59 лет ФОТО ФОТО
 42. Баранков Борис Яковлевич 10.0 2.1924 – 5.09.1969 ФОТО ФОТО
 43. Баранков Яков Агеевич 5.11.1884 – 10.06.1961 ФОТО ФОТО
 44. Баранкова Анна Григорьевна 15.02.1890 – 16.05.1961 ФОТО ФОТО
 45. Басов Григорий Петрович 27.07.1894 – 22.0 2.1944 ФОТО ФОТО
 46. Басова Анна Ивановна 19.12.1899 – 22.06.1957 ФОТО ФОТО
 47. Баталина Василиса Ивановна 1950 90 лет ФОТО ФОТО
 48. Бегаева Таня 2.03.1966 10 лет ФОТО ФОТО
 49. Безрукова Тоня 1921 – 1937 ФОТО
 50. Безрукова Прасковья Петровна 1898 – 1963 ФОТО
 51. Белинская Фаина Вениаминовна 2.01.1936 – 21.08.1962 ФОТО
 52. Белов Александр Васильевич 25.08.1897 – 17.09.1971 ФОТО  ФОТО
 53. Белов Николай Тимофеевич 19.12.1878 – 21.12.1937 ФОТО ФОТО
 54. Белова Екатерина Николаевна 7.12.1808 7 – 24.06.1968 ФОТО ФОТО
 55. Белотелов Вячеслав Михайлович 10.09.1941 – 21.11.1975 ФОТО  ФОТО
 56. Белохвостов Сергей Николаевич 7.09.1954 – 3.06.1974 ФОТО ФОТО
 57. Бельцов Дмитрий Николаевич 25.10.1902 – 7.01.1957 ФОТО
 58. Бельцова Клавдия Ивановна 17.09.1906 – 6.03.1966 ФОТО
 59. Беляев Михаил Алексеевич 1887 – 1943 ФОТО ФОТО
 60. Беляева Ксения Никифоровна 1900 – 1976 ФОТО ФОТО
 61. Беляков Иван Алексеевич 1.11.1895 – 10.04.1962 ФОТО
 62. Белякова Мария Семёновна 10.06.1894 – 7.02.1963 ФОТО
 63. Белянин Анатолий Владимирович 19.09.1951 – 24.01.1972 ФОТО ФОТО
 64. Белянин И. П. 28.04.1932 – 28.01.1963 ФОТО ФОТО
 65. Белянина Е. Ф. 20.11.1885 – 21.08.1964 ФОТО ФОТО
 66. Белянина Наталья Семёновна 19.09.1883 – 30.07.1959 ФОТО ФОТО
 67. Бенивольская Лидия Николаевна 1964 ФОТО  ФОТО
 68. Березоворуцкий Владимир Митрофанович ФОТО ФОТО
 69. Беркутова Мая Александровна 1940 – 1961 ФОТО ФОТО
 70. Беспалов Василий Сергеевич 1.02.1923-10.05.1949 ФОТО
 71. Беспалова Светлана 1.07.1944 – 1.08.1945 ФОТО  ФОТО
 72. Благосмыслов Дмитрий Иванович 12.0 2.1942 ФОТО
 73. Близнецов Владимир Фёдорович 1924 – 1964 ФОТО ФОТО
 74. Боброва З. Ф. 24.10.1892 – 24.05.1966 ФОТО ФОТО
 75. Богатырев Андрей Николаевич 21.03.1966  ФОТО ФОТО
 76. Богатырев Григорий Николаевич 28.09.1944 ФОТО ФОТО
 77. Богатырева Екатерина Адриановна 20.11.1934 ФОТО ФОТО
 78. Богатырев Николай Иванович 7.05.1895 ФОТО ФОТО
 79. Богатырев Сергей Николаевич 27.09.1932 ФОТО ФОТО
 80. Богатырева Вера Николаевна 13.10.1964 ФОТО ФОТО
 81. Богатырева Елена Николаевна 22.07.1955 ФОТО ФОТО
 82. Богомолов Иван Фёдорович 1870 – 1942 ФОТО  ФОТО
 83. Бондаренко Виктор Андреевич 5.07.1907 – 2.02.1969 ФОТО ФОТО
 84. Борзенкова Тамара Алексеевна 30.10.1922 – 29.02.1952 ФОТО
 85. Борзистов Александр Фёдорович 18.01.1944 42 года ФОТО
 86. Борзов Фёдор Захарович в 1880 – 1960 ФОТО ФОТО
 87. Борзова Татьяна Васильевна 1882 – 1971 ФОТО ФОТО
 88. Борисов Григорий Григорьевич 20.01.1904 – 1.01.1972 ФОТО ФОТО
 89. Бормотина Елена Александровна 17.07.1950 57 лет ФОТО
 90. Боровская Елена Онуфриевна 1872 – 1947 ФОТО ФОТО
 91. Боровский Владимир Яковлевич 8.07.1959 65 лет ФОТО ФОТО
 92. Бородавкина Прасковья Ефремовна 1909 – 1945 ФОТО ФОТО
 93. Бороденков Аким Парфенович 1877 – 1945 ФОТО ФОТО
 94. Бороденкова Александра Анисимовна 1877 – 1961 ФОТО ФОТО
 95. Бородин Евгений Иванович 29 лет 1.01.1911 – 20.06.1940 ФОТО ФОТО
 96. Бородина Полина Ивановна 4.03.1917 – 2.04.1946 ФОТО  ФОТО
 97. Бородулина Васса Яковлевна 1873-1959 ФОТО ФОТО
 98. Булдаков Василий Григорьевич 1925- 1943 ФОТО ФОТО
 99. Булдакова Мария Ефимовна 1890 – 1943 ФОТО ФОТО
 100. Буренин М. М. 1909 – 1963 ФОТО
 101. Бурлаков Валерий Петрович 13.11.1909 – 25.05.1969 ФОТО ФОТО
 102. Бурмистрова Аграфена Ивановна 1872 – 1934 ФОТО
 103. Бурмистрова Ирина Марковна 18.09.1927 – 6.01.1976 ФОТО ФОТО
 104. Бурмистрова Лидия Ильинична ФОТО
 105. Бушмин Михаил Иванович 3.01.1896 – 23.07.1975 ФОТО  ФОТО
 106. Бушмина Матрёна Георгиевна 27.11.1902 – 6.05.1960 ФОТО  ФОТО
 107. Быкова Ирина 16.05.1946 ФОТО   ФОТО
 108. Ваав Леонид Владимирович 23.11.1920 – 1.05.1960 ФОТО  ФОТО
 109. Вавилин Афанасий Африканович 10.04.1870 – 4.02.1941 ФОТО ФОТО
 110. Вавилин Виктор Афанасьевич 25.03.1899 – 27.01.1972 ФОТО  
 111. Вавилина Александра Никаноровна 20.03.1871 – 7.10.1953 ФОТО ФОТО
 112. Валова Евгения Дмитриевна 1882 – 1948 ФОТО ФОТО
 113. Валоренко Александр 31.03.1946 – 17.06.1951
 114. Варфоломеев Матвей Гаврилович 27.11.1898 – 28.02.1972 ФОТО  ФОТО
 115. Варфоломеева Агафья Фёдоровна 1.02.1956 68 лет ФОТО  ФОТО
 116. Варфоломеева Галичка ФОТО  ФОТО
 117. Васильев Владимир Григорьевич 12.09.1921 – 13.10.1969 ФОТО  ФОТО
 118. Васильева Агафья Даниловна 1928 – 1971 ФОТО  ФОТО
 119. Васильченко Николай Емельянович (Игумен Иона)  05.1881 – 18.03.1951 ФОТО  ФОТО
 120. Васильченко Елена Емельяновна 10.02.1970 79 лет
 121. Васюкина Вера Николаевна 30.09.1928 – 10.10.1944 ФОТО ФОТО
 122. Васютин Александр Фёдорович 14.06.1945 33 года  ФОТО ФОТО
 123. Васютин Фёдор Афиногенович 27.05.1945 59 лет ФОТО ФОТО
 124. Васютина Анастасия Дмитриевна 3.05.1974 74 года  ФОТО ФОТО
 125. Веденеев Михаил Макарович 1891 – 12.03.1962 ФОТО ФОТО
 126. Верголасова Анастасия Семеновна  1885 -1967 ФОТО ФОТО
 127. Верголасов Виталий Иванович 1884 — 1938 ФОТО ФОТО
 128. Вернези Василий Иванович 30.12.1889 – 30.11.1964 ФОТО
 129. Вернези Мария Михайловна 6.11.1895 – 16.09.1969 ФОТО
 130. Веселов Алексей Александрович 7.03.1950 ФОТО ФОТО
 131. Веселов Павел Александрович 27.01.1886 – 9.11.1965 ФОТО ФОТО
 132. Веселов Сергей Александрович 27.01.1886 – 1.09.1929 ФОТО ФОТО
 133. Веселова Анастасия Трофимовна 14.10.1915 ФОТО ФОТО
 134. Веселова Анна Ивановна 16.02.1892 – 24.09.1944 ФОТО ФОТО
 135. Вигор Евгения Ивановна 1878 – 1949 ФОТО
 136. Видишев Иван Васильевич 1896 – 1963 ФОТО  ФОТО
 137. Видишева Варвара Степановна 1900 – 1942 ФОТО  ФОТО
 138. Викке Антонина Фёдоровна 1899 –? ФОТО  ФОТО
 139. Викке Клара Всеволодовна 1920 – 8.01.1949 ФОТО  ФОТО
 140. Вихтеев Александр Иванович 1903 – 1962 ФОТО
 141. Вишняков Евгений Михайлович 28.02.1899 – 8.05.1973 ФОТО  ФОТО
 142. Вишнякова Наталия Константиновна 16.04.1949 ФОТО ФОТО
 143. Власов Иван Владимирович 1879 – 17.05.1947 ФОТО ФОТО 
 144. Власова Акулина Семёновна 29.05.1894 – 10.03.1974 ФОТО ФОТО
 145. Власова Марфа Андреевна 1885 – 21.02.1961 ФОТО  ФОТО
 146. Водолазко (Имя и отчество не читается)
 147. Волков Александр Владимирович 17.02.1907 –31.03.1947 ФОТО ФОТО
 148. Волков Виктор Владимирович 1909 – 1942 ФОТО ФОТО
 149. Волков Семен Никитович 1886 – 13.07.1942 ФОТО  ФОТО
 150. Волкова Анна Павловна 1894 – 03.03.1974 ФОТО  ФОТО
 151. Волкова Евдокия Анисимова 10.12.1911 – 27.12.1964 ФОТО ФОТО
 152. Волобуев Иван Иванович
 153. Володин Пётр Иванович 9.03.1931 – 18.10.1962 ФОТО ФОТО
 154. Волоренко Клавдия Ивановна 11.07.1908 – 28.10.1976 ФОТО  ФОТО
 155. Волоренко Шурик 1946-1951 год ФОТО
 156. Волоцкий Юрий Константинович 5.04.1946 – 7.04.1963 ФОТО ФОТО
 157. Воробьёва Устинья Акимовна 14.10.1883 – 29.10.1967 ФОТО ФОТО
 158. Воронков Михаил Петрович 1877 – 1944 ФОТО
 159. Воронкова Антония 1.01.1894 – 31.08.1974 схимонахиня ФОТО ФОТО
 160. Гаврилов Данила Иванович 21.12.1889 – 6.09.1960 ФОТО ФОТО
 161. Гаврилов Тимофей Васильевич 4.03.1911 – 4.04.1976 ФОТО ФОТО
 162. Гаврилова Василиса Артемьевна 27.07.1891 – 19.12.1972 ФОТО ФОТО
 163. Гаврилова Мария Даниловна 1921 – 1961 ФОТО ФОТО
 164. Гагарин Константин Алексеевич 21.12.1923– 1.07.1952
 165. Ганжин Сергей Ильич 10.09.1920 – 2.08.1968 ФОТО ФОТО
 166. Ганюшкин Пётр Фёдорович 23.06.1904 – 11.10.1947 ФОТО ФОТО
 167. Гаранина Мария Андреевна 25.07.1911 – 1962 ФОТО ФОТО
 168. Гликман С. А. 1892-1966 ФОТО ФОТО
 169. Глухов Иван Захарович 1875 – 1933 ФОТО ФОТО
 170. Глухов Юрий 1941 – 1952 ФОТО ФОТО
 171. Глухова Мария Семёновна 1874 – 1936 ФОТО ФОТО
 172. Голикова Антонина Васильевна 4.08.1963 76 лет ФОТО ФОТО
 173. Голов Валентин Алексеевич 1881 – 1948
 174. Голозубова Мария Петровна 15.04.1919 – 8.03.1947 ФОТО
 175. Гончаренко Пелагея Гавриловна 1904 – 1974 ФОТО ФОТО
 176. Гончарова Наталья 30.01.1890 30 лет ФОТО ФОТО
 177. Горбатюк Василий Кузьмич 18.03.1912 – 3.11.1972 ФОТО ФОТО
 178. Горбунова Вера Ивановна 76 лет ФОТО  ФОТО
 179. Горелкина Александра Кузьминична 26.09.1971 75 лет ФОТО ФОТО
 180. Горохов Аким Терентьевич 22.07.1863 – 20.01.1942 ФОТО ФОТО
 181. Горскова — Жулидова Матрёна Поликарповна 1884 г. р ФОТО
 182. Горшенин Виктор Васильевич 15.07.1916 – 29.12.1961
 183. Горячева Елизавета Михайловна 1902 – 1975 ФОТО ФОТО
 184. Гранкин Александр Павлович 2.03.1941 – 30.05.1965 ФОТО ФОТО
 185. Гранкина Александра Григорьевна 1904 – 6.05.1949 ФОТО ФОТО
 186. Графова Сарра Петровна 20.12.1912 – 10.05.1962 ФОТО ФОТО
 187. Греченко Тимофей Александрович ФОТО  ФОТО
 188. Григорьев Алексей Дмитриевич 30.03.1947 35 лет ФОТО ФОТО
 189. Григорьев Дмитрий Тихонович 18.06.1953 ФОТО ФОТО
 190. Григорьев Иван Дмитриевич 18.10.1957 40 лет ФОТО ФОТО
 191. Григорьева Анна Георгиевна 7.09.1961 64 года ФОТО  ФОТО
 192. Григорьева Варвара Сергеевна 6.03.1948 ФОТО ФОТО
 193. Григорьева Женя 1940– 1940 ФОТО ФОТО
 194. Григорьева Евдокия Ивановна 1945 37 лет ФОТО ФОТО
 195. Гринберг Михаил Григорьевич 12.08.1907– 15.01.1977 ФОТО ФОТО
 196. Гриценко Тимофей Александрович 18.03.1873-го 29.05.1962
 197. Громов Алексей Павлович 8.01.1914 – 27.11.1967 ФОТО  ФОТО
 198. Громов Василий Васильевич 1901 – 1958 ФОТО ФОТО
 199. Громова Анна Степановна 1889 – 1964 ФОТО  ФОТО
 200. Грязнова Мария Ивановна 19.0 2.1885 – 4.06.1956 ФОТО
 201. Грязнова Ольга Андреевна 26.06.1909 ФОТО ФОТО
 202. Грякалов Василий Фёдорович 2.08.1887 – 17.11.1947 ФОТО ФОТО
 203. Грякалов Фёдор Ефимович ФОТО ФОТО
 204. Грякалова Мария Тихоновна 10.04.1865 – 29.10.1947 ФОТО ФОТО
 205. Губина Мария Петровна 4.04.1887 – 6.04.1966 ФОТО
 206. Гудкова Екатерина Иосифовна 18.12.1957 50 лет ФОТО ФОТО
 207. Гуськов Валерий Павлович 12.05.1943 – 9.04.1961
 208. Гуськова Елена Леонтьевна 2.06.1974 61 год
 209. Давыдов Василий 14.01.1878 –? ФОТО
 210. Давыдова Евдокии Степановна 5.1945 ФОТО ФОТО
 211. Даниличева Зинаида Степановна 1885 – 26.12.1976 ФОТО ФОТО
 212. Данилов Даниил Матвеевич 1879 – 22.01.1940 ФОТО ФОТО
 213. Данилов Дмитрий Данилович 1908 – 1956 ФОТО ФОТО
 214. Данилов Константин Данилович 31.12.1911 – 8.04.1958 ФОТО ФОТО
 215. Данилова Наталия Павловна 7.09.1879 – 10.05.1940 ФОТО ФОТО
 216. Дегтярёва Наталия Ивановна 17.08.1903 – 11.08.1962 ФОТО  ФОТО
 217. Дегтярёва Феодосия Семёновна 1.06.1887 – 30.07.1948
 218. Дегтярёв Василий Емельянович 1887 — 1976 ФОТО ФОТО
 219. Дегтярёва Федосья Семёновна 1887 -1948  ФОТО ФОТО
 220. Денисенко Всеволод Фёдорович 12.01.1912 – 23.12.1962 ФОТО  ФОТО
 221. Денисенков Иван Михайлович 22.0 2.1953 64 года ФОТО ФОТО ФОТО
 222. Денисенков Константин Иванович 1953
 223. Денисов Иван Дмитриевич 9.10.1941 – 11.10.1963 ФОТО
 224. Денисов Н. В. 1948 ФОТО  ФОТО
 225. Денисов Пётр Алексеевич 27.12.1969 ФОТО ФОТО
 226. Денисова Агафьи Яковлевна 11.02.1894 – 1.10.1963 ФОТО ФОТО
 227. Денисова Надежда Митрофановна ФОТО ФОТО
 228. Деревнин Павел Яковлевич 19.11.1896 – 30.03.1961 ФОТО ФОТО
 229. Деревнина Евгения Алексеевна 25.12.1899 – 5.06.1974 ФОТО ФОТО
 230. Державина Лариса младенец 29.09.1948 ФОТО  ФОТО
 231. Дешко Прасковья Яковлевна 1889 — 1974 ФОТО ФОТО
 232. Динес Самуил Аронович 1894 – 1952 ФОТО  ФОТО
 233. Дмитриев Пётр Максимович 1898 – 1963 ФОТО  ФОТО
 234. Дмитриев Роман Васильевич 15.09.1910 – 8.05.1976 ФОТО
 235. Дмитриева Александра Григорьевна 1901 – 1976 ФОТО  ФОТО
 236. Добров Владимир Михайлович 1879 – 1.06.1944 ФОТО ФОТО
 237. Доброва Марина Николаевна 1883 – 8.06.1968 ФОТО ФОТО
 238. Досифей Архиепископ Саратовский и Петровский 16.10.1866-25.03.1942 ФОТО ФОТО
 239. Долгова Марина Сергеевна 28.02.1888 – 3.05.1949 ФОТО  ФОТО
 240. Доронский Владимир Михайлович 1940 – 13.05.1942 ФОТО  ФОТО
 241. Дугин Павел Андреевич 1878 – 1960 ФОТО ФОТО
 242. Дугина Надежда Андреевна 1873 – 1945 ФОТО ФОТО
 243. Домнин Петр Никифорович 1900 — 1944 ФОТО ФОТО
 244. Дудникова Анна Петровна 1914 – 1955 ФОТО ФОТО
 245. Евгранов Георгий Ефимович 1889 – 1969 ФОТО ФОТО
 246. Евдокимов Виталий Александрович 1930 – 2.11.1963 ФОТО ФОТО
 247. Евтеев Игорь Константинович 4.01.1938 09:30.10.1963 ФОТО
 248. Егоров Василий Степанович 1897 – 1961 ФОТО
 249. Егоров Дмитрий Иванович 4.10.1873 – 18.06.1925 ФОТО  ФОТО
 250. Егоров Фёдор Никитович 6.0 2.1893 – 16.05.1972 ФОТО ФОТО
 251. Егорова Надежда Павловна 22.04.1880 – 16.01.1960 ФОТО  ФОТО
 252. Екимов Леонид Калистратович
 253. Елистратов Василий Матвеевич 3.03.1927 – 23.01.1973 ФОТО
 254. Елькович Фаина Григорьевна 1870 – 1951 ФОТО ФОТО
 255. Елошин Александр Иванович 1904 – 1960 ФОТО ФОТО
 256. Емелин Иван Сергеевич 1900 – 18.09.1975 ФОТО ФОТО
 257. Емелина Александра Васильевна 1900 – 12.12.1959 ФОТО ФОТО ФОТО
 258. Емельянов Фёдор Ефремович 1890-1943 ФОТО ФОТО
 259. Емельянова Александра Петровна 1962 57 лет ФОТО ФОТО
 260. Емельянов Михаил Дмитриевич 1900 — 1960 ФОТО ФОТО
 261. Ерёмин Иван Павлович 1940
 262. Ермакова Екатерина Ивановна 7.12.1888 – 25.06.1967 ФОТО ФОТО
 263. Ермолин Борис Михайлович 2.05.1935 – 28.10.1902 ФОТО ФОТО
 264. Еронина-Костина Лариса Николаевна 5.08.1926 – 10.06.1951 ФОТО ФОТО
 265. Ефимов Василий Николаевич 12.01.1885 – 9.05.1963 ФОТО ФОТО
 266. Ефимова Таисия Михайловна 2.10.1886 – 2.03.1940 ФОТО ФОТО
 267. Ефремов Ермолай Алексеевич 1896 – 12.04.1948 ФОТО ФОТО
 268. Ефремов Пётр Алексеевич 1908 – 1969 ФОТО ФОТО
 269. Жданов Владимир Степанович 10.04.1962 71 год ФОТО
 270. Желиховская Александра Александровна 1905 – 1975 ФОТО ФОТО
 271. Желиховский Леонард Семёнович 1928 – 1976 ФОТО ФОТО
 272. Желиховский Семён Моисеевич 1894 – 1964 ФОТО ФОТО
 273. Жирнова Александра Ивановна 20.04.1913 – 29.05.1951 ФОТО
 274. Жукова – Куликова Антонина Михайловна 3.06.1939  ФОТО ФОТО
 275. Журавлёв Алексей Иванович 1900 – 1940 ФОТО ФОТО
 276. Журавлёв Геночка 4.08.1958 ФОТО ФОТО
 277. Журавлёв Василий Иванович 12.0 2.1915 – 5.10.1961 ФОТО ФОТО
 278. Журавлёва З. А. 9.05.1918 – 30.01.1970 ФОТО ФОТО
 279. Журавлёва Мария Васильевна 1898 – 1973 ФОТО ФОТО
 280. Забелин Валя 1924 ФОТО
 281. Забелин Женя ФОТО
 282. Забелина Люся ФОТО
 283. Загородская Екатерина Степановна 1894 – 26.08.1974 ФОТО  ФОТО
 284. Загородский Прокопий Васильевич 1891 – 1960 ФОТО  ФОТО
 285. Заделёнов Борис Николаевич 15.07.1930 – 8.09.1972 ФОТО ФОТО
 286. Зайцева Мария Иосифовна 1916 – 1950 ФОТО ФОТО
 287. Закамский Борис Александрович 14.12.1929 – 21.09.1963 ФОТО ФОТО
 288. Зарубин Фёдор Тихонович 14.09.1888 – 30.06.1975 ФОТО ФОТО
 289. Зарубина Нина Григорьевна 12.10.1900 – 25.02.1972 ФОТО ФОТО
 290. Захаров Анатолий Иванович 1941 8 месяцев ФОТО ФОТО
 291. Захаров Дмитрий Михайлович 17.10.1925 – 14.03.1969 ФОТО ФОТО
 292. Захаров Михаил Сергеевич 1883 – 18.01.1944 ФОТО ФОТО
 293. Захаров Николай Михайлович 07.05.1909 – 13.05.1968 ФОТО ФОТО
 294. Захарова Анастасия Васильевна 1888 – 1944 ФОТО ФОТО
 295. Захарова Евдокия Максимовна 17.03.1906 – 24.10.1963 ФОТО ФОТО
 296. Захарова Мария Спиридоновна 30.03.1958 ФОТО ФОТО
 297. Зевакина Варвара Петровна
 298. Зеленова Софья Ивановна ФОТО  ФОТО
 299. Зотов П. Г. 10.07.1917– 30.03.1965 ФОТО ФОТО
 300. Зюрина Анна Михайловна ФОТО ФОТО
 301. Иванов Александр Абрамович 1849 – 1929 ФОТО  ФОТО
 302. Иванов Анатолий Николаевич 1979 40 лет
 303. Иванов Анатолий Павлович 27.06.1943 – 25.07.1966 ФОТО ФОТО
 304. Иванов Андрей Александрович 1877 – 1937 ФОТО  ФОТО
 305. Иванов Афанасий Александрович 1871 – 1943 ФОТО  ФОТО
 306. Иванов Афанасий Андреевич 1878 – 8.02.1963 ФОТО  ФОТО
 307. Иванов Дмитрий Александрович 2.11.1879 – 8.06.1934 ФОТО  ФОТО
 308. Иванов Пётр Афанасьевич 1907 – 5.11.1962 ФОТО  ФОТО
 309. Иванов Савва Дмитриевич 5.01.1886 – 21.04.1962 диакон ФОТО  ФОТО
 310. Иванова Анастасия Павловна 8.04.1976 73 года ФОТО  ФОТО
 311. Иванова Елена Александровна 1882 – 10.08.1955 ФОТО  ФОТО
 312. Иванова Ксения Михайловна 5.02.1884 – 25.05.1969 ФОТО  ФОТО
 313. Иванова Мария Алексеевна 1885 – 1950 ФОТО ФОТО
 314. Иванова Прасковья Степановна 8.06.1958 79 лет
 315. Игнатьев Константин Андреевич 26.06.1912 – 25.09.1973 ФОТО ФОТО
 316. Ильин Дмитрий Иванович 24.05.1899 – 8.08.1960 ФОТО ФОТО
 317. Ильин Николай Алексеевич 19.12.1899 – 22.06.1944
 318. Илясов Александр Дмитриевич 10.10.1969 78 лет ФОТО  ФОТО
 319. Иноземцев Николай Петрович 20.11.1901 – 30.08.196? ФОТО ФОТО
 320. Инокини Дарья 10.07.?
 321. Инокиня Анна 28.03.1957 84 года ФОТО ФОТО
 322. Инокиня Евстролия ум 1882
 323. Инокиня Екатерина
 324. Инокиня Мария ФОТО ФОТО
 325. Инокиня Мария Терехина 1917 ФОТО
 326. Иняхин Анатолий Дорофеевич 20.04.1929 – 9.04.1965 ФОТО ФОТО
 327. Исаев Анатолий Михайлович 11.06.1948 – 7.04.1989 ФОТО ФОТО
 328. Исландская Мария Лазаревна 1967 75 лет
 329. Ишутин Фёдор Михайлович 1900 – 1964 ФОТО  ФОТО
 330. Казновецкий Серафим Антонович 22.0 2.1905 – 12.04.1952 протоиерей ФОТО  ФОТО
 331. Калашников Гавриил Назарович 1884 – 1948 ФОТО ФОТО
 332. Калашникова Александра Семёновна
 333. Каледины ФОТО ФОТО
 334. Каледин Семен ФОТО  ФОТО
 335. Калибердин Василий Ефимович 2.01.1901 – 22.03.1972 ФОТО ФОТО
 336. Калинина Екатерина Васильевна ФОТО ФОТО
 337. Калинина Зинаида Яковлевна 1.10.1919 – 8.05.1969 ФОТО ФОТО
 338. Калинина Ольга Степановна 14.11.1886 – 1.03.1963 ФОТО ФОТО
 339. Калинина Пелагея Ивановна 16.05.1886 –7.08.1967 ФОТО ФОТО
 340. Кальянов Виктор Васильевич 3.09.1962 36 лет ФОТО  ФОТО
 341. Камбуров Андрей Матвеевич 1892 – 1947 ФОТО ФОТО
 342. Каменская Клавдия Дмитриевна 1882 – 1962 ФОТО ФОТО
 343. Каменская Мария Васильевна 1860 — 1932 ФОТО ФОТО
 344. Каменский Дмитрий Фёдорович 1889 — 1948 ФОТО ФОТО
 345. Каменская Клавдия Фёдоровна ум. 3.11.57 ФОТО
 346. Канахина Анастасия Григорьевна 17.11.1905 – 23.07.1972 ФОТО ФОТО ФОТО
 347. Канищева Прасковья Николаевна 1862 – 14.03.19 47 ФОТО ФОТО
 348. Капешкин Пётр Петрович ФОТО ФОТО
 349. Капёшкина Прасковья Ивановна 1889 – 1975 ФОТО ФОТО
 350. Караваев Николай Терентьевич 19.12.1909 – 17.11.1976 ФОТО ФОТО
 351. Карпова – Крылатая Александра Яковлевна 1933
 352. Карначев Александр Кириллович 7.11.1927 – 17.06.1976 ФОТО ФОТО
 353. Катунов Андрей Герасимович 1890 – 1967 ФОТО  ФОТО
 354. Катунова Мария Матвеевна 1891 – 1963 ФОТО  ФОТО
 355. Качимов Дмитрий Васильевич ФОТО  ФОТО
 356. Качимов Николай Дмитриевич ФОТО ФОТО
 357. Каширина Анна Ивановна 16.0 2.1906 – 8.12.1971 ФОТО ФОТО
 358. Квитеенко Павел Михайлович
 359. Киреев Василий 04.1927 – 17.0 2.1952 ФОТО  ФОТО
 360. Киреев Ефим Ефимович 28.05.1948 45 лет ФОТО
 361. Киреев Николай Иванович 20.03.1946 33 года ФОТО  ФОТО
 362. Киреев Фёдор Фёдорович 11.06.1889 – 18.01.1962 ФОТО ФОТО
 363. Киреева Анна Ивановна 4.10.74 88 лет ФОТО  ФОТО
 364. Киреева Ульяна Корней ВНА 25.04.1951 78 лет
 365. Кирнасов Сергей Александрович 24.09.189 – 19.06.1959 ФОТО ФОТО
 366. Кирнасова Калерия Львовна 21.11.1897 – 6.01.1943 ФОТО ФОТО
 367. Кирпичев Фёдор Андреевич 17.02.1882 – 21.11.1957 ФОТО  ФОТО
 368. Кислянская Мария Лазаревна ум.1.08.1967 г. 75 лет ФОТО ФОТО
 369. Кичатова Людмила Дмитриевна 16.12.1929 – 15.09.1970 ФОТО  ФОТО
 370. Климанова Анастасия Семёновна 27.04.1893 – 20.04.1963 ФОТО  ФОТО
 371. Клинков Николай
 372. Клинков Фёдор Николаевич  ФОТО ФОТО
 373. Клинкова Мария Александровна
 374. Клинкова Татьяна Дмитриевна 15.03.1909 73 года ФОТО ФОТО
 375. Коблова Мария Кузьминична 1883 – 1967 ФОТО  ФОТО
 376. Коваль Александр Максимович 23.04.1901 – 26.05.1959 ФОТО
 377. Коваль Наталья Дмитриевна 9.09.1865 – 29.12.1948 ФОТО
 378. Ковылина Вера Алексеевна 1908 – 1964 ФОТО ФОТО
 379. Ковылина Евгения Алексеевна 1903 – 1971, ФОТО ФОТО
 380. Кожевникова Евдокия Ивановна 20.06.1908 – 10.05.1966 ФОТО
 381. Кожевникова Прасковья Яковлевна 26.08.1882 – 21.04.1960 ФОТО
 382. Козлов Кузьма Иванович 11.11.1895 – 7.12.1931 ФОТО  ФОТО
 383. Козырева Пелагея Васильевна 21.09.1895 – 24.04.1972 ФОТО ФОТО
 384. Кокурин Михаил Владимирович 20.09.1892 – 16.09.1964 ФОТО ФОТО
 385. Кокурина Анна Андреевна 22.12.1902 – 16.09.1964 ФОТО ФОТО
 386. Коларин Семён Васильевич 1889 – 1963 ФОТО ФОТО
 387. Коларина Зиновия Петровна 1886 – 1958 ФОТО ФОТО
 388. Колашникова Александра Семёновна 1903 — ???? ФОТО ФОТО
 389. Колесников
 390. Колоколов Александр Николаевич 9.08.1894 – 5.02.1973 ФОТО ФОТО
 391. Коломинская Анна Ивановна 5.10.1902 – 20.09.1959 ФОТО ФОТО
 392. Колчева Евгения Степановна 23.12.1887 – 1.05.1960 ФОТО ФОТО
 393. Колчев Александр Васильевич 1886 — 1970 ФОТО ФОТО
 394. Колчин Виктор Иванович 1.03.1923 – 27.02.1961 ФОТО ФОТО
 395. Коляев Яков Титович 1963 60 лет ФОТО ФОТО
 396. Комарова Евгения Валериановна ФОТО ФОТО
 397. Коменский Григорий Фёдорович 11.02.1889 – 14.11.1948
 398. Каменская Мария Васильевна 1.04.1860 – 8.08.1932.
 399. Каминская Клавдия Фёдоровна
 400. Кондратьев Виктор Иванович 5.12.1926 – 4.06.1974 ФОТО
 401. Кондратьев Михаил Васильевич 1882 – 1947 ФОТО ФОТО
 402. Кондратьева Антонина Васильевна 10.06.1911 – 7.06.1961 ФОТО
 403. Кондратьева Пелагея Архиповна 1877 – 1961 ФОТО ФОТО
 404. Константинов Дий Поркофьевич 03.1929 59 лет ФОТО ФОТО
 405. Константинова Антонина Игнатьевна 14.03.1905 – 13.03.1969 ФОТО ФОТО
 406. Копейкина Ольга Васильевна 5.07.1945 – 27.11.1974 ФОТО ФОТО
 407. Коптелов Константин Яковлевич 10.03.1899 – 14.07.1961
 408. Коптелова Домна Яковлевна 14.01.1900 – 8.10.1974
 409. Копылов Фёдор Евсеевич 23.02.1891 – 7.10.1948 ФОТО ФОТО
 410. Коробов Александр Михайлович 1882 – 1952 ФОТО  ФОТО
 411. Королёв Анатолий Иларионович 31.08.1924 – 26.07.1958 ФОТО
 412. Королёв Григорий Васильевич 10.01.1908 – 16.08.1942 ФОТО ФОТО
 413. Королева Ефимия Тихоновна 1887 – 8.04.1971 ФОТО ФОТО
 414. Коротицкая П. Д. 1870 – 1947 ФОТО  ФОТО
 415. Косорукова Елена Николаевна 13.12.1969 3 года ФОТО
 416. Кострикин Валентин Иванович 24.05.1926 – 18.05.1954 ФОТО ФОТО
 417. Котерева Анна Николаевна ФОТО ФОТО
 418. Коханова Нина Николаевна 26.07.1911 ФОТО ФОТО
 419. Кочеткова Анна Яковлевна 28.04.1882 – 6.05.1966 ФОТО ФОТО
 420. Кочнева Анна Прокофьевна 22.12.1901 – 1.01.1974 ФОТО ФОТО
 421. Кошелева Леночка 1966 ФОТО ФОТО
 422. Кошелева Лидия Артемьевна 1936 – 1966 ФОТО ФОТО
 423. Красников Михаил Семёнович 1900 – 1944 ФОТО ФОТО
 424. Красников Семён Терентьевич 1865 – 1929 ФОТО ФОТО
 425. Красникова Елизавета Михайловна 1868 – 1961 ФОТО ФОТО
 426. Краснихин Геннадий Яковлевич 8.04.1937 – 14.01.1970 ФОТО  ФОТО
 427. Краснобелов Дмитрий Макарович 11.04.1947 ФОТО
 428. Краснов Валерий 25.08.1964 17 лет ФОТО  ФОТО
 429. Кречетов Александр Куприянович 1906 – 1964 ФОТО ФОТО
 430. Кривобоков Павел Николаевич 13.10.1939 69 лет ФОТО ФОТО
 431. Кривобокова Евдокия Федосеевна 22.05.1970 97 лет ФОТО ФОТО
 432. Круглова Татьяна Сергеевна 1887 – 19.08.1958 ФОТО ФОТО
 433. Крупенников Василий Алексеевич 14.01.1875 – 20.0 2.1953 ФОТО ФОТО
 434. Крупенников Константин Васильевич 20.10.1904 –2.06.1960 61 год ФОТО  ФОТО
 435. Крупенникова Евгения Павловна 6.01.1886 – 23.05.1969 ФОТО ФОТО
 436. Кручинина Капитолина 1947
 437. Крылатая Анна Ивановна 20. 0 1.1975 ФОТО ФОТО
 438. Крюков Александр Константинович 10.06.1897 – 8.05.1959 ФОТО ФОТО
 439. Крюков Алексей Савельевич 5.06.1947 68 лет ФОТО ФОТО
 440. Крюкова Мария Харитоновна 7.03.1944 62 года ФОТО ФОТО
 441. Кубзин Владимир Васильевич 30.11.1944 – 7.02.1976 ФОТО ФОТО
 442. Кубзин Иван Калистратович 14.11.1888 – 19.07.1958 ФОТО ФОТО
 443. Кубзина Агриппина Дмитриевна 2.07.1886 – 26.02.1974 ФОТО ФОТО
 444. Кубзина Вера Ивановна 27.09.1901 – 28.06.1942 ФОТО ФОТО
 445. Кудрявцева Лукерья Фёдоровна 1891 – 1959 ФОТО ФОТО
 446. Кудряшова Маргарита Григорьевна 4.02.1976 83 года ФОТО ФОТО
 447. Кудряшова Марфа Петровна ум.26.01.1956г. 78 лет ФОТО ФОТО
 448. Кудряшова Наталья Яковлевна 8.11.1892 – 5.07.1960 ФОТО  ФОТО
 449. Кузнецов Борис 8.01.1958 – 16. 0 7.1958
 450. Кузьмин Агунтий Андреевич 1887 – 26.05.1973 ФОТО  ФОТО
 451. Кузьмин Виктор Фёдорович 1.05.1901 – 2.12.1973 ФОТО  ФОТО
 452. Кузьмин Николай Агунтьевич 29.07.1926 – 7.07.1962 ФОТО  ФОТО
 453. Кузьмина Акулина Ивановна ФОТО ФОТО
 454. Кузьмина Мария
 455. Кузьминский Иван Васильевич 1895 – 1945 ФОТО ФОТО
 456. Куклев Алексей Васильевич 1943 ФОТО  ФОТО
 457. Кулагин Тимофей Филиппович 14.05. 1904 – 19.11.1969 ФОТО  ФОТО
 458. Кулагина Маргариточка 29.06.1935 – 10.01.1937 ФОТО  ФОТО
 459. Кулагина Нелли Ивановна 22.04.1905 – 29.10.1943 ФОТО  ФОТО
 460. Кулагина Пелагея Дмитриевна 5.07.1879 – 17.08.1976 ФОТО  ФОТО
 461. Кулаковский Евгений Иосипович 1905 – 30.06.1962 ФОТО  ФОТО
 462. Куликов Василий Тимофеевич 1888 – 1947 ФОТО ФОТО
 463. Куликов Виктор Степанович 5.07.1941 ФОТО ФОТО
 464. Кунин Александр Алексеевич 1926 – 1972 ФОТО ФОТО
 465. Кунин Алексей 1896 – 1948 ФОТО  ФОТО
 466. Кунин Владимир 1947 – 1948 ФОТО ФОТО
 467. Кунин Марк Ильич 8.01.18 ФОТО
 468. Купцова А. Н. 19.06.1974 89 лет
 469. Куранова Лидия Васильевна ФОТО ФОТО
 470. Курносов Виктор Павлович 15.05.1921 – 18.10.1970 ФОТО ФОТО
 471. Ладыгин Александр Николаевич 1.09.? ФОТО
 472. Лазарев Василий Архипович 25.05.1916 – 8.10.1974 ФОТО
 473. Лазарев Кирилл Леонтьевич 1.05.1913 – 23.12.1961 ФОТО ФОТО
 474. Лапалин Григорий Никитович 30.11.1870 – 29.06.1967 ФОТО ФОТО
 475. Лапалина Иосифовна 27.07.1961 78 лет
 476. Лапикова Анна Нестерова 23.12.1888 – 6.09.? ФОТО ФОТО
 477. Лапина Евдокия Александровна 1878 – 1965 ФОТО ФОТО
 478. Лапшов Алексей Георгиевич 23.02.1907 – 12.06.1976 ФОТО
 479. Ларионов Михаил Алексеевич 1897 – 1975 ФОТО  ФОТО
 480. Лашманов Александр Михайлович 1889 – 1953 ФОТО ФОТО
 481. Лебедев Александр Константинович 18.08.1911 – 29.04.1973 ФОТО ФОТО
 482. Лебедев Константин Николаевич 5.11.1886 – 14.08.1963 ФОТО ФОТО
 483. Лебедева Ольга Андреевна 4.04.1935 ФОТО ФОТО ФОТО
 484. Лёвин В. Ф. 4.08.1924 – 2.07.1973 ФОТО ФОТО
 485. Ленинцев Николай Николаевич 4.03.1903 – 13.05.1945 ФОТО ФОТО
 486. Леонтьев Кузьма Никифорович 1876 – 1943 ФОТО
 487. Леонтьева (Имя и отчество не читается)
 488. Ливанов Андрей Евгеньевич 1908 – 13.0 2.1961 ФОТО ФОТО
 489. Ливанова Нина Филипповна 19.01.1919 – 12. 11.1976 ФОТО ФОТО
 490. Лизин Владимир Дионисьевич 2.10.1904 – 22.02.1976 ФОТО ФОТО
 491. Лиманская Александра Павловна 1879 – 1958 ФОТО ФОТО
 492. Линькова Анна Ивановна 11.03.1901 – 23.06.1964 ФОТО ФОТО
 493. Липников А. М. 11.04.1948 ФОТО  ФОТО
 494. Лих Вовочка 25.06.1930 ФОТО ФОТО
 495. Лобанова Жанна 1937 – 1942 ФОТО
 496. Лобанова Татьяна Нефёдовна 19.01.1907 – 30.07.1974 ФОТО
 497. Логинов И. А. 1876 – 1953 ФОТО ФОТО
 498. Лопатин Александр Никифорович 19.08.1905 – 17.04.1976 ФОТО  ФОТО
 499. Лопатина Наталья Павловна 1947 77 лет ФОТО  ФОТО
 500. Лошак Раиса Борисовна 25.09.1912 – 16.03.1963 ФОТО ФОТО
 501. Лутахова Екатерина Герасимова 1871 – 1955 ФОТО ФОТО
 502. Лушникова Нина Михайловна 1942 – 27.04.1953 ФОТО ФОТО  ФОТО
 503. Лыкова Татьяна Михайловна 24.03.1961 75 лет ФОТО
 504. Лысенков Михаил Кузьмич 1887 – 1959 ФОТО ФОТО
 505. Лысенкова Ольга Гавриловна 1896 – 1976 ФОТО ФОТО
 506. Лычаный Владимир Сидорович 20.07.1958 17 лет ФОТО  ФОТО
 507. Макаров Михаил Иосифович 2.06.1960 ФОТО  ФОТО
 508. Макеев Иван Иванович 17.0 2.1917 – 3.02.1963 ФОТО ФОТО
 509. Максименко Иван (отчество не читается) ФОТО  ФОТО
 510. Максимов Алексей Викторович ФОТО ФОТО
 511. Максимов Анатолий ФОТО ФОТО
 512. Максимов Игорь ФОТО ФОТО
 513. Максимова Агафия Ивановна 27.02.1874 – 3.06.1944 ФОТО ФОТО
 514. Максимова Алевтина Борисовна 28.01.1954 – 28.02.1976 ФОТО ФОТО
 515. Максимова Евфросинья Леонтьевна 2.07.1970 65 лет
 516. Малафеева Анна Алексеевна ФОТО ФОТО
 517. Мальцев Валентин Фёдорович 6.04.1929 – 6.08.1975
 518. Мальцев Иван Никитович 16.04.1945 43 года ФОТО
 519. Мальчикова Анна Яковлевна 12.07.1911 – 9.01.1977 ФОТО  ФОТО
 520. Малянов Александр Николаевич 25.01.1893 – 5.01.1960 ФОТО ФОТО
 521. Мамыкин Афанасий Васильевич 19.07.1943 ФОТО ФОТО
 522. Мамыкина Мария Семёновна 1970 ФОТО ФОТО
 523. Мануилова Тамара Георгиевна 5.11.1925 – 10.12.1976 ФОТО ФОТО
 524. Маркелов Пётр Семёнович 12.07.1905 – 23.03.1944 ФОТО ФОТО
 525. Марков Михаил Михайлович 7.11.1959 78 лет ФОТО  ФОТО
 526. Марков Тимофей Трофимович ФОТО ФОТО
 527. Мартын Николай Петрович 1897 – 1941 ФОТО
 528. Мартынов Анатолий Константинович 23.02.1942 – 1.02.1977 ФОТО ФОТО
 529. Мартынова Анна Григорьевна 1887 — 1970 ФОТО ФОТО
 530. Марченко Виктор Леонтьевич 1.05.1903 – 17.04.1962 ФОТО  ФОТО
 531. Марченко Софья Соломоновна 26.06.1914 – 6.05.1961 ФОТО  ФОТО
 532. Масин Герасим Герасимович 8.03.1901 – 29.07.1963 ФОТО  ФОТО
 533. Маслова Пелагея Ивановна 1865 – 1947 ФОТО  ФОТО
 534. Матвеева Антонина Василина 1902 – 5.04.1976 ФОТО ФОТО
 535. Матвеев Виктор Алексеевич 24.04.1929 – 24.07.1966 ФОТО ФОТО
 536. Машкова Марочка 1.10.1922 – 18.10.1927 ФОТО ФОТО
 537. Маховикова Елизавета Васильевна 1890 – 1968 ФОТО ФОТО
 538. Маховикова Ольга Васильевна 1893 – 4.06.1954 ФОТО ФОТО
 539. Маякина Прасковья Ивановна 1918 ФОТО  ФОТО
 540. Медведева Мария Ивановна 1885 – 3.05.1936
 541. Межевова Ольга Яковлевна 1910 – 1962 ФОТО  ФОТО
 542. Мезина Антонина Дмитриевна 1892 – 1962 ФОТО ФОТО
 543. Мезина Любовь Дмитриевна 2.02.1969 67 лет ФОТО ФОТО
 544. Мейстерлинг Карл Андреевич 31.12.1890 – 14.07.1940 ФОТО ФОТО
 545. Мельников Артур 1968 ФОТО ФОТО
 546. Мельников Д. А.
 547. Мельникова Акулина Васильевна 6.1891 – 3.1962 ФОТО ФОТО
 548. Мельникова Анастасия Яковлевна 1881 – 19.12.1953 ФОТО ФОТО
 549. Мерзлякин Иван Павлович 1897 – 1947 ФОТО ФОТО
 550. Метьюрина Мария Дмитриевна 7.12.1943
 551. Мещеряков Анатолий Иванович 16.07.1930 – 2.02.1971 ФОТО ФОТО
 552. Мещеряков Николай Егорович 1879 – 1944 ФОТО ФОТО
 553. Мещеряков Фёдор Прокофьевич 14.07.1947 77 лет ФОТО
 554. Мещерякова Агриппина Александровна 15.07.1908 – 3.03.1944 ФОТО ФОТО
 555. Мещерякова Акулина Васильевна 1903 – 18.11.1959 56 лет ФОТО ФОТО
 556. Мещерякова Мелания Ивановна 1881 – 1946 ФОТО ФОТО
 557. Мигачева Анастасия Петровна 3.07.? 64 года
 558. Милованова Анна Николаевна 17.10.1910 – 23.07.1974 ФОТО
 559. Миндолин Иван Григорьевич 6.01.1921 – 31.08.1962 ФОТО  ФОТО
 560. Миронов Иван Владимирович 6.01.1907 – 11.08.1961 ФОТО ФОТО
 561. Миронова Пелагея Яковлевна 22.05.1909 – 17.05.1965 ФОТО  ФОТО
 562. Мирошин Максим Дмитриевич 1888 – 16.05.1948 ФОТО  ФОТО
 563. Митрофанов Алексей Петрович 14.10.1891 – 21.10.1959 ФОТО ФОТО
 564. Митрофанов Олег ФОТО  ФОТО
 565. Митюрина Мария Дмитриевна ум.1943 г. ФОТО ФОТО
 566. Михайлов Василий Иванович 1917 – 1955 ФОТО ФОТО
 567. Михайлова Анна Васильевна 4.02.1974 89 лет ФОТО ФОТО
 568. Михайлова Евгения Михайловна 1885 – 1921 ФОТО
 569. Михайлова Мария Васильевна 18.10.1958 07:06 лет ФОТО ФОТО
 570. Михайлова Раиса Михайловна 20.09.1939 ФОТО ФОТО
 571. Мичурина Елизавета Андреевна 17.09.1890 – 10.01.1959 ФОТО ФОТО
 572. Младзиновская Прасковья Фёдоровна 1893 – 18.07.1963 ФОТО
 573. Мозер Николай Иванович 1887 – 1952 ФОТО ФОТО
 574. Моисеенко Владимир Терентьевич 26.03.1922 – 17.07.1961 ФОТО ФОТО
 575. Мокроусов Василий Семёнович ФОТО
 576. Мокроусова Марина Николаевна 1904 – 20.03.1970  ФОТО
 577. Монахиня  Зинаида ФОТО
 578. Монахиня Агафоклия ФОТО  ФОТО
 579. Монахиня Агния ФОТО ФОТО
 580. Монахиня Валерия Терёхина ФОТО
 581. Монахиня Алевтина ФОТО
 582. Монахиня Александра 27.05.1916 ФОТО ФОТО
 583. Монахиня Антония ФОТО  ФОТО
 584. Монахиня Венедикта 1870 – 9.11.1961 ФОТО ФОТО
 585. Монахиня Вероника 4.01.1917 70 лет
 586. Монахиня Иаваа 1894 – 1956 ФОТО ФОТО
 587. Монахиня Магдалина (Бочарова) 27.11.1931 прожила в обители 58 лет ФОТО ФОТО ФОТО
 588. Монахиня Мариамна Перфильевна 19.10.1920 63 года ФОТО ФОТО
 589. Монахиня Павла ФОТО  ФОТО
 590. Монахиня Раиса ФОТО
 591. Монахиня Ржанова 1914
 592. Монахиня Руфина ФОТО
 593. Монахиня Серафима 26.11.1956 ФОТО ФОТО
 594. Монахиня Сусанна (в миру Соломия Жулидова) 22.10.1921 ФОТО
 595. Монахиня Вероника Фадина ФОТО ФОТО
 596. Морцев Валентин Фёдорович 1929 -1975 ФОТО ФОТО
 597. Моргунова Клара Павлова 10.03.1900 – 15.0 6.1951 ФОТО ФОТО
 598. Морозов Александр Александрович 28.04.1961 55 лет ФОТО ФОТО
 599. Москалёв Александр Петрович 29.01.1940 17 лет ФОТО ФОТО
 600. Москалёв Геннадий Петрович 7.02.1916 – 17.0 2.1975 ФОТО ФОТО
 601. Мочильский Ким Васильевич 1929 – 1972 ФОТО ФОТО
 602. Мурахтанов Борис Георгиевич 24.07.1914 – 11.06.1974 ФОТО  ФОТО
 603. Мурахтанов Георгий Дмитриевич 8.1889 – 12.1946 ФОТО  ФОТО 
 604. Мурахтанова Мария Семёновна 3.1889 – 4.1958 ФОТО ФОТО
 605. Мурмова Анна Васильевна 5.05.1966 42 года ФОТО ФОТО
 606. Мухина Ксения Тихоновна 12.02.1896 – 25.11.1970 ФОТО ФОТО
 607. Муштаков Автоном Михайлович 1883 – 1960 ФОТО ФОТО
 608. Муштакова Ксения Ивановна 1808 6 – 1958 ФОТО ФОТО
 609. Навацкая Евдокия Ивановна 1.03.1869 – 28.05.1940 ФОТО ФОТО
 610. Надеина Софья Митрофановна 1874 – 1941 ФОТО ФОТО
 611. Назаркин Александр Иванович 21.12.1885 – 30.06.1962 ФОТО
 612. Назаркина Евдокия Андреевна 1885 – 1965 ФОТО  ФОТО
 613. Назарова Аграфена Петровна 5.03.1964 90 лет ФОТО ФОТО
 614. Найдёнов Георгий Иларионович 1895 – 1965 ФОТО ФОТО
 615. Невзорова Мария Ивановна 1898 – 1946 ФОТО ФОТО
 616. Нечаева Матрёна Яковлевна 1868 – 1941 ФОТО ФОТО
 617. Никитин Виктор Иванович 1936 – 1958
 618. Никитина Елена Ивановна 1909 – 1974 ФОТО ФОТО
 619. Никитин Иван Иванович ум.14.03.1917 ФОТО ФОТО
 620. Никитина Матрёна Васильевна ум. 18.11.1953 ФОТО ФОТО
 621. Никифоров Александр Петрович 1880 – 1941 ФОТО ФОТО
 622. Никифоров Виктор Алексеевич 1928 – 1957 ФОТО ФОТО
 623. Никифорова Татьяна Фёдоровна 1889 – 7.01.1964 ФОТО ФОТО
 624. Николаев Михаил Ильич 1897 – 1963 ФОТО ФОТО
 625. Николаева Агафья Никифоровна 6.11.1952 ФОТО ФОТО
 626. Николаева Вера Яковлевна 14.05.1941 85 лет ФОТО  ФОТО
 627. Николаева Анастасия Прокофьевна ФОТО ФОТО
 628. Николаева Людмила Ивановна 16.10.1882 – 2.03.1969 ФОТО  ФОТО
 629. Николаева Татьяна Павловна 1890 – 1955 ФОТО
 630. Николай Иванович Мозер 1887 – 1952
 631. Никольская Анна Дмитриевна 1868 – 1949 ФОТО
 632. Никольская З. Д. 18.01.1949 ФОТО ФОТО
 633. Новиков Алексей Павлович 1917 – 1958 ФОТО  ФОТО
 634. Новичков (имя и отчество не читается) ФОТО
 635. Новичкова Анна Ивановна 29.09.1964 73 года ФОТО  ФОТО
 636. Новичкова Любовь Александровна 15.06.1952 2 года ФОТО  ФОТО
 637. Новохатская Анастасия Николаевна 9.10.1894 – 23.01.1975  ФОТО ФОТО
 638. Новохатский Георгий Иванович 16.04.1889 – 8.09.1969  ФОТО ФОТО
 639. Новохатский Егор Иванович 1888 — 1969 ФОТО ФОТО
 640. Норкин Александр Матвеевич 30.08.1890 -4.05.1947 Протодьякон ФОТО  ФОТО
 641. Носков Игнатий Матвеевич 1902 – 1961 ФОТО ФОТО
 642. Обрушников Спиридон Иванович (Иеродиакон Софроний) 1867 – 19.04.1952 ФОТО ФОТО ФОТО
 643. Овчинников Николай Герасимович 1901 – 1964 ФОТО ФОТО
 644. Омельянюк Лариса Кирилловна 10.09.1905 – 26.01.1963 ФОТО ФОТО
 645. Орленинова Прасковья Михайловна 28.10.1893 – 2.09.1973 ФОТО ФОТО
 646. Орленинов Виктор ФОТО ФОТО
 647. Орленинова Лида ФОТО ФОТО
 648. Орлова Александра Ивановна 1879 – 1947 ФОТО  ФОТО
 649. Осипов Алексей Гаврилович 12.03.1954 78 лет ФОТО ФОТО
 650. Осипова Анисия Петровна 31.12.1875 – 1947 ФОТО ФОТО
 651. Осипова Евдокия Александровна 1879 – 15.03.1959 ФОТО ФОТО
 652. Остертах А. А 1891 – 15.04.1940 ФОТО  ФОТО
 653. Остертах Вера Афанасьевна 1899 – 1967 ФОТО  ФОТО
 654. Оськина Клавдия Васильевна 2.01.1926 – 9.05.1976 ФОТО  ФОТО
 655. Панкратова Мария Дмитриевна
 656. Паршин Константин Алексеевич 1923 — 1952 ФОТО ФОТО
 657. Пахомов Александр Матвеевич 26.11.1906 – 22.01.1962 ФОТО ФОТО
 658. Пахомова Вера Васильевна 15.09.1915 – 8.01.1970 ФОТО ФОТО
 659. Перекосов Алексей Дмитриевич 7.02.1900 – 5.02.1976 ФОТО ФОТО
 660. Перекосов Иван Семёнович 8.09.1892 – 2.07.1958 ФОТО ФОТО
 661. Перекосова Анна Петровна 10.01.1896 – 3.09.1967 ФОТО ФОТО
 662. Персиянинова – Рябова Наталия Львовна 16.10.1870 – 8.09.1957 ФОТО ФОТО
 663. Пескова Екатерина Сергеевна 1875 – 1944 69 лет ФОТО ФОТО
 664. Петриченко Мария Павловна 22.06.1915 – 4.06.1962 ФОТО  ФОТО
 665. Петров Иван Евдокимович 1889 1945 56 лет ФОТО ФОТО
 666. Петров Юрий Александрович 5.06.1938 – 25.10.1961 ФОТО
 667. Петрова Татьяна Николаевна 1972 83 года ФОТО ФОТО
 668. Петровский Досифей архиепископ Саратовский и 16.10.1866 – 25.03.1942
 669. Петросян Гурген Маркович 2.12.1909 – 5.12.1974 ФОТО ФОТО
 670. Петрушина Наталия Николаевна 17.03.1970 83 года ФОТО ФОТО
 671. Пилипенок Евстафий Андреевич 1885 – 17.11.1952 ФОТО ФОТО
 672. Пиотровская Маргарита Ивановна 1886 – 1960 ФОТО ФОТО
 673. Пипкин Екатерина Леонтьевна 25.09.1884 – 14.03.1961 ФОТО
 674. Пипкин Степан Яковлевич 22.12.1904 – 19.08.1971 ФОТО
 675. Плотников Виктор Павлович 17.08.1945 – 13.03.1975 ФОТО ФОТО
 676. Плотников Владимир Тимофеевич 6.07.1959 53 года ФОТО ФОТО
 677. Поборчая Елена Ивановна 3.06.1956 – 22.11.1971 ФОТО ФОТО
 678. Поздняков Евгений Сергеевич 1907 – 1946 ФОТО ФОТО
 679. Позднякова Нона Александровна 20.06.1912 – 24.09.1970 ФОТО ФОТО
 680. Поликарпов Пётр Васильевич 6.11.1901 – 17.12.1964 ФОТО ФОТО
 681. Полников Александр Тимофеевич 1888 – 1948 ФОТО ФОТО
 682. Полникова Елена Фёдоровна 1901– 1931 ФОТО ФОТО
 683. Полянская Антонина Ильинишна 22.06.1910 – 30.10.1971 ФОТО
 684. Полянский Михаил Александрович 9.11.1911 – 16.01.1963 ФОТО
 685. Полянский Миша 5.12.1974 ФОТО
 686. Понамасова Мария Кузьминична ФОТО  ФОТО
 687. Попов Александр Фёдорович 13.09.1923 – 20.12.1952 ФОТО ФОТО
 688. Попов Василий Степанович 1866 – 1933 ФОТО ФОТО
 689. Попов Владимир Анатольевич 18.09.1926 – 9.04.1976 ФОТО ФОТО
 690. Попова Лидия Африкановна 1866 – 1922 ФОТО ФОТО
 691. Попова Надежда Васильевна 1948 ФОТО ФОТО
 692. Посадская Мария Петровна 1870 – 1962 ФОТО ФОТО
 693. Посадский Владимир Фёдорович 1905 – 1947 ФОТО ФОТО
 694. Посадский Фёдор Иванович 1861 – 1933 ФОТО ФОТО
 695. Потапов Николай Яковлевич 1899 – 1960 ФОТО ФОТО
 696. Потапова Вероника Георгиевна 1904 – 1974
 697. Потапова Виктор Иванович 16.08.1917 – 3.07.1976 ФОТО
 698. Потапова Евдокия Ефимовна 14.03.1888 – 5.05.1944 ФОТО
 699. Потёмкин Ким Павлович 1907 – 1963 ФОТО
 700. Потёмкин Роман Филимонович 1896 – 1961 ФОТО ФОТО
 701. Православнов Михаил Романович 26.05.1960 ФОТО ФОТО
 702. Приказчикова Наталия Трофимовна 1892 – 1965 ФОТО ФОТО
 703. Прокофьевна Анастасия Николаева инокиня 26.07.1964 78 лет
 704. Пронин (Имя не читается) Яковлевич 1944 ФОТО
 705. Пронин Иван Фёдорович 1942 ФОТО
 706. Протодиакон Колчев Александр Васильевич 20.09.1886 – 6.10.1970
 707. Пуллериц Елена Яковлевна 1898 – 1971 ФОТО  ФОТО
 708. Пыхтунов Николай Яковлевич 6.12.1910 – 21.0 2.1963 ФОТО ФОТО
 709. Пыхтунова Лидия Семёновна 31.12.1909 – 31.10.1974 ФОТО ФОТО
 710. Разгасимов Иван Иванович 1871 – 1933 ФОТО  ФОТО
 711. Райгородская М. Г. 2.01.1973 69 лет ФОТО ФОТО
 712. Райгородский К.М.1.09.1966 72 года ФОТО ФОТО
 713. Раков В. П. 1900 – 13.04.1947 ФОТО ФОТО
 714. Расков Владимир Иосифович 1904 – 29.10.1976 ФОТО ФОТО
 715. Растегаев Николай Венедиктович 1872 – 1942 ФОТО ФОТО
 716. Растегаева Ольга Петровна 1883 – 1942 ФОТО ФОТО
 717. Растигаева Пелагея Петровна 1875 – 1943 ФОТО  ФОТО
 718. Рахманова Татьяна Николаевна 1912 – 1954 ФОТО ФОТО
 719. Ремезов Адриан Петрович 1923 ФОТО ФОТО
 720. Ремизова Александра Павловна 1870 – 1942 ФОТО  ФОТО
 721. Ржанова монахиня 1914
 722. Рогатова Анна Ивановна 1877 – 1942 65 лет ФОТО  ФОТО
 723. Рогова Евдокия Павловна 13.08.1888 – 10.10.1958 ФОТО ФОТО
 724. Романов Аким Васильевич 1910 – 1962 ФОТО ФОТО
 725. Романов Толик 15.12.1930 – 7.07.1945 ФОТО ФОТО
 726. Романов Николай Ильич 1922 – 1963 ФОТО ФОТО
 727. Романова Устинья Матвеевна 1905 – 1975 ФОТО ФОТО
 728. Романовский Иван Алексеевич 19.01.1894 – 7.02.1963 ФОТО ФОТО
 729. Рубцов Александр Никитович 1888 – 1939 ФОТО  ФОТО
 730. Рубцов Василий Александрович 1919 – 1948 ФОТО  ФОТО
 731. Рубцова Акулина Михайловна 1891– 1958 ФОТО  ФОТО
 732. Руднянский Виктор Константинович 18.09.1891 – 6.0 6.1942 священник ФОТО ФОТО
 733. Румянцева – Сафонова Анна Алексеевна 1896 – 1943 ФОТО ФОТО
 734. Рябухов Иосиф Дмитриевич 1906 – 1959 ФОТО  ФОТО
 735. Саенко Ольга Ивановна 24.07.1890 – 12.07.1974 ФОТО ФОТО
 736. Сазонова Неонила Ивановна 18.08.1960 ФОТО
 737. Сальков Александр Иванович 24.06.1877 – 5.07.1943 ФОТО
 738. Сальков Виталий Дмитриевич 1938 – 5.04.1954 ФОТО
 739. Салькова Вера Григорьевна 22.05.1876 – 23.08.193 ФОТО
 740. Самойленко Тамара Павловна 1.05.1909 – 30.07.1973 ФОТО ФОТО
 741. Самойлов Николай Михайлович 19.12.1893-й 8.01.1961 ФОТО ФОТО
 742. Самсонова Наталия Степановна 25.05.1939 37 лет ФОТО ФОТО
 743. Сапелкин Владимир Никанорович ФОТО ФОТО
 744. Сарайкин Сергей Иванович 22.09.1923 – 9.06.1973 ФОТО  ФОТО
 745. Сарайкин Татьяна Ивановна 1886 – 1961 ФОТО ФОТО
 746. Сарычев Виктор Петрович 192 9.1958
 747. Сафонова Софья 1944 50 лет ФОТО ФОТО
 748. Сашнаков Алексей Егорович
 749. Сверчков ФОТО
 750. Седельников Михаил Фёдорович 23.12.? ФОТО ФОТО
 751. Седов Павел Иванович 1883 – 1962 ФОТО ФОТО
 752. Седов Пётр Николаевич 1916 – 21.06.1961 ФОТО ФОТО
 753. Седова Александра Петровна 1921 – 2.07.1952 ФОТО ФОТО
 754. Седова Евгения Павловна 1914 – 1991 ФОТО ФОТО
 755. Седова Мария Михайловна 1897 – 1942 ФОТО ФОТО
 756. Седова Пелагея Николаевна 1880 – 5.10.1966 ФОТО ФОТО
 757. Селивановская Анна Степановна 16.0 2.1808 6 – 28.05.1973 ФОТО ФОТО
 758. Семёнов Толя 12.06.1937 – 24.07.1938 ФОТО ФОТО
 759. Семёнов Михаил Васильевич 11.05.1895 – 17.02.1967 ФОТО ФОТО
 760. Семёнов Сергей Васильевич 8.02.1932 – 24.03.1948 ФОТО ФОТО
 761. Семёнова (Имя и отчество не читается) ФОТО ФОТО
 762. Семёнова Анна Дмитриевна 8.09.1962 39 лет ФОТО ФОТО
 763. Семёнова Евдокия Васильевна 1902 – 1961 ФОТО ФОТО
 764. Семёнова Зинаида Дмитриевна 1884 – 1975 ФОТО ФОТО
 765. Семёнова Зоя Михайловна 22.0 2.1922 – 18.0 2.1967 ФОТО ФОТО
 766. Семёнова  Федосия Ивановна 16.06.1910 – 19.05.1974 ФОТО ФОТО
 767. Семякина Мария Васильевна 1.09.1918 – 9.09.1972 ФОТО ФОТО
 768. Сергеев (Имя и отчество не читается)
 769. Сердобов Симеон Козьмич 8.01.1916 85 лет священник ФОТО ФОТО
 770. Серебрич Людмила Афанасьевна 7.07.1948 – 31.08.1962 ФОТО  ФОТО
 771. Серебряков Евгений Аркадьевич 1881 – 30.03.1954 ФОТО ФОТО
 772. Серебряков Михаил Сергеевич 4.11.1911 – 11.07.1941 ФОТО  ФОТО
 773. Серебряков Сергей Иудович 12.04.1882 – 1.06.1970 ФОТО  ФОТО
 774. Серебрякова Анна Андреевна 9.01.1919 ФОТО ФОТО
 775. Серебрякова Антонина Ананьевна 1883 – 29.03.1961 ФОТО  ФОТО
 776. Серебрякова Матрёна Семёновна 6.11.1888 – 7.06.1957 ФОТО  ФОТО
 777. Серебрякова Серафима Сергеевна 5.11.1908 – 3.01.1973 ФОТО  ФОТО
 778. Серебрякова Тамара Николаевна 1909 – 1973 ФОТО ФОТО
 779. Серова Антонина Алексеевна 14.03.1886 – 28.03.1950 ФОТО ФОТО
 780. Сидорина Александра Дмитриевна 2.04.1893-25.05.1976 ФОТО ФОТО
 781. Сидорина Леночка 31.12.1960 – 31.12.1963 ФОТО ФОТО
 782. Сидорина Галина Александровна 1930 — 1976 ФОТО ФОТО
 783. Сидоров Алексей Владимирович 1921 – 1968 ФОТО ФОТО
 784. Сидоров Владимир Гаврилович 1899 – 1961 ФОТО  ФОТО
 785. Синицын Василий Сергеевич 12.07.1901 – 21.07.1965 ФОТО
 786. Синицына Вера Петровна 30.09.1903 – 15.10.1977 ФОТО ФОТО
 787. Скатин Иосиф Дмитриевич 1903 – 1958 ФОТО  ФОТО
 788. Скатина Агриппина Ермолаевна 1879 – 1960 ФОТО ФОТО
 789. Скатина Оленька ФОТО  ФОТО
 790. Скрипин Анатолий Михайлович 1919 – 1954 ФОТО ФОТО
 791. Скрыпник Евгений Яковлевич 1942 ФОТО
 792. Скрыпник Константин Пантелеевич 1902 – 1976 ФОТО ФОТО
 793. Скрыпник Олимпиада Никандровна 1.07.1883 – 17.09.1953 ФОТО ФОТО
 794. Сметанин Анатолий Сергеевич 27.01.1950 – 17.03.1971 ФОТО ФОТО
 795. Смыслов Иван Николаевич 1.02.1902 – 21.11.1953 ФОТО ФОТО
 796. Собалевская Екатерина Яковлевна ФОТО ФОТО
 797. Собалевская Нина Юрьевна ФОТО ФОТО
 798. Соболев(Имя и отчество не читается) ФОТО  ФОТО
 799. Соколова Елена Георгиевна 1922 – 1935 ФОТО ФОТО
 800. Соколов Валентин Алексеевич 1881 — 1948 ФОТО ФОТО
 801. Соловьев Виктор Петрович 1910 – 5.05.1959 ФОТО ФОТО
 802. Соловьев Константин Михайлович 17.04.1953 протоиерей ФОТО ФОТО
 803. Сопрунов Гавриил Васильевич 1902 – 9.01.1944 ФОТО  ФОТО
 804. Сорокин Семён Романович 20.05.1955 43 года ФОТО ФОТО
 805. Сорокин Фёдор Александрович 27.09.1970 ФОТО ФОТО
 806. Сошественский Василий Михайлович священник 30.01.1903 – 17.08.1953 ФОТО ФОТО
 807. Спиридонова Анна Иосифовна 67 лет ФОТО ФОТО
 808. Спицына Виктор 1932 – 1942
 809. Стародубцева Антонина Иосифовна 1892 –? ФОТО ФОТО
 810. Степанов Виктор Алексеевич 1916 – 31.01.1961 ФОТО ФОТО
 811. Степин Михаил Григорьевич 1898 – 1966 ФОТО ФОТО
 812. Стравинский Вячеслав Александрович 11.09.1950 83 протоиерей
 813. Судакова Пелагея Андреевна
 814. Сударушкина Танечка 17.03.1942 3 месяца ФОТО ФОТО
 815. Сулавко Мария Игнатьевна 25.04.1976 ФОТО ФОТО
 816. Сулавко Софья Яковлевна ФОТО ФОТО
 817. Сухарев Василий Васильевич 6.10.1923 – 11.07. 1975 ФОТО ФОТО
 818. Сухов Пётр Николаевич 1882 – 1955 ФОТО ФОТО
 819. Сухова Дарья Анисимовна 1882 – 1968 ФОТО ФОТО
 820. Сухорутченко Евгения Ивановна 22.04.1919 – 22.03.1963 ФОТО ФОТО
 821. Сухорученко Владимир Константинович 28.11.1946 – 1963 ФОТО ФОТО
 822. Схимонахиня Воронкова Антония 1.01.1894 – 31.08.1974
 823. Схимонахиня Калерия 81 год ФОТО ФОТО
 824. Сысоева – Тагаева Нина Сергеевна 1939 – 14.05.1967 28 лет ФОТО ФОТО
 825. Сягин Г. И. 1883 – 1959 ФОТО ФОТО
 826. Тагаев Сергей Степанович 1908 – 1955 ФОТО ФОТО
 827. Тагаева Евдокия Михайловна 15.08.1941 52 года ФОТО ФОТО
 828. Тарабукин Михаил Михайлович 20.07.1887 – 24.05.1971 ФОТО ФОТО
 829. Тарасов Георгий Михайлович 2.05.1970 26.04.1960 ФОТО ФОТО
 830. Тарачков Дмитрий Константинович 30.09.1898 – 15.09.1959 ФОТО ФОТО
 831. Тарачков Константин Дмитриевич 1.10.1943 76 лет ФОТО ФОТО
 832. Тартаковская Адель Аркадьевна 1902 – 1950 ФОТО ФОТО
 833. Тасьмовская Л. А. 30.05.1921 – 22.09.1968 ФОТО ФОТО
 834. Татаринцев Славик 10.01.1939 – 16.01.1941 ФОТО  ФОТО   
 835. Татаринцев Пётр Петрович 31.01.1910 – 12.10.1957  ФОТО ФОТО ФОТО
 836. Татаринцевы
 837. Терентьева Вера Ивановна 8.08.1908 – 11.08.1968 ФОТО ФОТО
 838. Терёшин Александр Борисович 1875 – 1947 ФОТО ФОТО
 839. Тетерев Григорий Фёдорович 1896 – 1961
 840. Тетеревников Григорий Фёдорович 1896 – 1961 ФОТО ФОТО
 841. Текотов Д.В. 1903-1945 ФОТО
 842. Тимакова Лилия Михайловна 2.12.1938 – 10.07.1994 ФОТО
 843. Тимофеева Анна
 844. Типтев Фёдор Васильевич 6.04.1941 ФОТО ФОТО
 845. Тихонова Евдокия Прокопьевна 1891 – 1971 ФОТО  ФОТО
 846. Ткач Кузьма Демьянович 14.11.1908 – 12.02.1970 ФОТО ФОТО
 847. Ткаченко– Ерёмина Лариса Николаевна 27.05.1947 – 30.09.1973 ФОТО  ФОТО
 848. Токарев Пётр Григорьевич 1897 – 14.06.1942 ФОТО  ФОТО
 849. Торопина (Имя и отчество не читается)
 850. Трактин Андрей Кириллович 27.05.1881 – 21.06.1946 ФОТО  ФОТО
 851. Трактина Дарья Андреевна 3.05.1884 – 5.03.1932  ФОТО  ФОТО
 852. Траубе Александр Миронович 1888 – 1946 ФОТО ФОТО
 853. Травинский Вячеслав Александрович,  протоиерей ФОТО ФОТО
 854. Трипольская Ираида Павловна 19.08.1927 – 8.08.1966 ФОТО ФОТО
 855. Трипольский Валентин Иванович 26.04.1927 – 9.07.1972 ФОТО ФОТО
 856. Трифонов Николай Васильевич 5.11.1901 – 20.10.1956 ФОТО ФОТО
 857. Трифонова Вера Петровна 14.09.1904 – 10.10.1969 ФОТО ФОТО
 858. Трифонова Елена Алексеевна 21.05.1009 896 – 8.04.1967 ФОТО ФОТО
 859. Тростянский Роман Дмитриевич 30.08.1930 – 24.01.1977 ФОТО ФОТО
 860. Трофимов Вадим 9.01.1937 – 29.06.1963 ФОТО ФОТО
 861. Трофимова Людмила Петровна 1907 – 19.08.1958 ФОТО ФОТО
 862. Туркин Б. А. ФОТО
 863. Тюрин Андрей Дмитриевич 20.02.1963 ФОТО ФОТО
 864. Тюрина Любовь Ефремовна 13.12.1975 ФОТО ФОТО
 865. Уткин Фёдор Иларионович 4.0 7. 61 – 78 ФОТО ФОТО
 866. Уткина Татьяна Андреевна 7.10.1964 79 лет ФОТО ФОТО
 867. Фёдоров Василий Андреевич 1909 – 1956 ФОТО ФОТО
 868. Фёдоров Виктор Васильевич 12.07.1933 29 лет ФОТО ФОТО
 869. Фёдорова Анна Васильевна 1873-го 1958 ФОТО  ФОТО
 870. Фёдорова Анна Павлова 31.03.1909 – 12.06.1976 ФОТО ФОТО
 871. Федотов Иван Петрович 1905 – 1964 ФОТО ФОТО
 872. Федукин Иван Петрович 3.01.1894 – 2.04.1943 ФОТО ФОТО
 873. Федукина Наталья Антоновна 11.09.1883 – 18.11.1966 ФОТО ФОТО
 874. Феонова Дарья Афанасьевна 1864 – 5.02.1948 ФОТО  ФОТО
 875. Филиппов Иван Васильевич 28.11.1887 – 17.03.1935 ФОТО  ФОТО
 876. Филинов Пётр Николаевич 14.09.1933 – 28.04.1976 ФОТО  ФОТО
 877. Филиппов Иван Иванович 15.04.1903 – 1961 ФОТО ФОТО
 878. Филиппов Марк Ефимович 1891 – 19.07.1966 ФОТО ФОТО
 879. Филиппова Домна Ананьевна 1889 – 21.09.1966 ФОТО ФОТО
 880. Филиппова Мария Марковна 1907 – 13.01.1977 ФОТО ФОТО
 881. Филиппова Феоктиса Ефимовна ФОТО  ФОТО
 882. Фирсова Устинья Пименовна 8.02.1879 – 10.04.1963 ФОТО ФОТО
 883. Фогель Анна Петровна 1873-го 1969 ФОТО ФОТО
 884. Фой Дина Израилевна 29.03.1903 – 20.05.1961 ФОТО ФОТО
 885. Фортунатов В. А. 1885 – 1950 ФОТО  ФОТО
 886. Фролов Никита Дмитриевич 1882 – 1946 ФОТО  ФОТО
 887. Фролов Павел Евграфович 1882 – 1957 ФОТО  ФОТО
 888. Фролова Наташа 2 года ФОТО  ФОТО
 889. Фролова Наталья Ивановна 1884 – 1956 ФОТО  ФОТО
 890. Фролова Ольга Васильевна 1883 – 1947 ФОТО  ФОТО
 891. Хасин Владимир Александрович 1.11.1963 45 лет ФОТО  ФОТО
 892. Хаустов Василий Фёдорович 24.08.1891 – 2.08.1942 ФОТО  ФОТО
 893. Хаустова Елизавета Александровна 1904 – 21.02.1950 45 лет ФОТО ФОТО
 894. Хворова Мария Александровна 1907 – 1960 ФОТО ФОТО
 895. Холодный Н. А. 18.12.1908 – 7.09.1964 ФОТО  ФОТО
 896. Хорошев Тимофей Елиферьевич 1889 – 14.01.1940 ФОТО ФОТО
 897. Хотькова Анна Андреевна ФОТО ФОТО
 898. Хохлогорский Иоанн протоиерей 03.1870 – 3.11.1947 ФОТО  ФОТО
 899. Храмков Иван Иванович 1895 – 1947 ФОТО ФОТО
 900. Хрулёв А. И. 15.04.1961 33 года
 901. Хрулева А. П. 15.06.1961 54 года
 902. Царёва Анна Васильевна 19.0 2.1943 ФОТО ФОТО
 903. Цветков Иван Григорьевич 1885 – 1945 ФОТО ФОТО
 904. Цветкова Екатерина Васильевна 1885 – 1966 ФОТО ФОТО
 905. Цибарева Варвара Ивановна 7.07.1942 70 лет ФОТО ФОТО
 906. Цибизов Макар ФОТО
 907. Цибизов Николай 1946 19 лет ФОТО
 908. Цибизова Пелагея 13.01.1972 72 года ФОТО
 909. Цыганов Георгий Николаевич 4.06.1965 66 лет
 910. Цыганок Екатерина Николаевна 30.11.1913 – 26.05.1969 ФОТО
 911. Чакша Валентина Ивановна 23.03.1959 34 года ФОТО
 912. Чембарцева Екатерина Ивановна 7.12.1888 – 18.10.1965 ФОТО  ФОТО
 913. Чекашов в. С.22.0 2.1957 35 лет ФОТО ФОТО
 914. Черкасова Ульяна Ивановна 1882 – 1.10.1962 ФОТО ФОТО
 915. Черников Николай Николаевич 21.09.1950 65 лет протоиерей ФОТО ФОТО
 916. Чернова Е. П.
 917. Черняева Анна Александровна 1917 ФОТО
 918. Чигирёв Борис Васильевич 8.11.1929 – 22.02.1952 ФОТО  ФОТО
 919. Чигирев Николай Васильевич ФОТО  ФОТО
 920. Чижиков Фёдор Прокофьевич 1896 – 1944 ФОТО ФОТО
 921. Чистяков Сергей Семёнович 30.01.1969 ФОТО ФОТО
 922. Чихачёв Трифон Матвеевич 14.0 2.1888 – 18.03.1963 ФОТО ФОТО
 923. Чихачёва Валентина Александровна 23.02.1898 – 9.11.1973 ФОТО ФОТО
 924. Чочия Александр Семёнович 20.08.1890 – 16.09.1966 ФОТО ФОТО
 925. Чугунихин Ф. Н. 21.01.1888 – 5.09.? ФОТО
 926. Чугунов В. Н. 15.09.1953 – 27.03.1969 ФОТО ФОТО
 927. Чугунов Н. А. 11.01.1922 – 8.09.1955 ФОТО ФОТО
 928. Чукалина Е. Н. 1886 – 1961 ФОТО ФОТО
 929. Чумакова Елизавета Ивановна 24.10.1964 68 лет ФОТО ФОТО
 930. Шабанова Екатерина Тимофеевна 1968 ФОТО ФОТО
 931. Шелавин Иван Григорьевич ФОТО ФОТО
 932. Шалавина Надежда Дмитриевна 11.04.1951 75 лет ФОТО ФОТО
 933. Шалаева Тамара Александровна 18.05.1941 – 25.09.1946 ФОТО ФОТО
 934. Шалдыкин Павел Михайлович 14. 12.1910 – 18.04.1976 ФОТО ФОТО
 935. Шапошников Василий Флегонтович 1870 – 1952 ФОТО ФОТО ФОТО
 936. Шароватов А. К. 26.02.1936 – 6.08.1975 ФОТО ФОТО
 937. Шароватов Василий Максимович 22.02.1970 67 ФОТО 
 938. Шахкельдиан Ашот Богданович 23.02.1943 ФОТО ФОТО
 939. Шевченко З. А. 14.10.1882 – 18.11.1952 ФОТО
 940. Шеин Андрей Сергеевич 6.05.1904 – 13.04.1932
 941. Шеина Изочка 4.05.1907 – 15.10.1938
 942. Шеина Микавочка 3.05.1935 – 3.03.1936
 943. Шейкин Михаил Андреевич 1907
 944. Шибанов Евгений Михайлович 1916 – 1977 ФОТО ФОТО
 945. Шибанова Агриппина Тимофеевна 1873 – 1948 ФОТО ФОТО
 946. Шилова Палания Прохоровна 8.05.1964 ФОТО ФОТО
 947. Шинкаренко Виталий 28.02.1944 1 г ФОТО ФОТО
 948. Широков Иларион Фролович 1891 – 1937 ФОТО ФОТО
 949. Широкова Евдокия Власовна 08.1890 – 4.02.1971 ФОТО ФОТО
 950. Шишина Евгения Васильевна 2.01.1927 – 8.12.1973 ФОТО  ФОТО
 951. Шишкина Валентина Глебовна 21.02.1921 – 11.11.1974 ФОТО
 952. Шишкина Наденька 28.11.1936 – 2.09.1937 ФОТО ФОТО
 953. Шишкинская Варвара Николаевна 4.10.189?
 954. Шмаков Виктор Иванович 25. 11.1961 43 года ФОТО ФОТО
 955. Шмелёва Варвара Андреевна 30.01.1960 70 лет ФОТО ФОТО
 956. Шолохов Сергей Николаевич 3.12.1956 ФОТО
 957. Шопин Степан Терентьевич 1915 – 1965 ФОТО ФОТО
 958. Шпаков Михаил Максимович 29.06.1945 ФОТО ФОТО
 959. Шрамков (Имя и отчество не читается)
 960. Шустов Яков Петрович 1899 – 1947 ФОТО ФОТО
 961. Щедриков  Лев Евгеньевич 1900 – 1954 ФОТО ФОТО
 962. Щепетова Людмила Фёдоровна 8.12.1958 66 лет ФОТО ФОТО
 963. Щербина Анна Дмитриевна 1922 – 1954 ФОТО ФОТО
 964. Щукарева Устинья Семёновна 1881 – 1946 ФОТО ФОТО
 965. Эрлих Розалия Георгиевна 26.12.1887 – 6.07.1970 ФОТО ФОТО
 966. Юдин Сергей Ильич 1888 – 16.11.1960 ФОТО ФОТО
 967. Юдин Фёдор Афанасьевич 15.04.? ФОТО ФОТО
 968. Юдина Агафия Ивановна 15.01.1889 – 1.10.1965 ФОТО ФОТО
 969. Юдина Мария Иосифовна ФОТО ФОТО
 970. Юнгер Николай Иванович 29. 12.1933 56 лет ФОТО ФОТО
 971. Юров Иван Александрович 1867 – 1946 ФОТО ФОТО
 972. Юрова Мария Ермолаевна 1868 – 1953 ФОТО ФОТО
 973. Юшин Геннадий Аполлонович ФОТО ФОТО
 974. Юшина Евдокия Петровна ФОТО ФОТО
 975. Ябчинская Анна Сергеевна 22.0 2.1919 – 28.07.1975 ФОТО  ФОТО
 976. Ябчинская Виктория Рафаиловна 1878 – 1948  ФОТО  ФОТО
 977. Яковлев Иван Герасимович 1900 – 1954 ФОТО ФОТО
 978. Яковлев Юрий Иванович 1920 – 1967 ФОТО ФОТО
 979. Яковлева Надежда Павловна 18.08.1960 ФОТО ФОТО
 980. Якушин Андрей Петрович 1891 – 1958 ФОТО ФОТО
 981. Ястребова Анна Терентьевна 1877 – 1945 ФОТО ФОТО

Все фотографии участка по рядам:

2 участок:
1 ряд — https://vk.com/album-94945358_281697278
2 ряд — https://vk.com/album-94945358_281697371
3 ряд — https://vk.com/album-94945358_281697428
4 ряд — https://vk.com/album-94945358_281728086
5 ряд — https://vk.com/album-94945358_281733700
6 ряд — https://vk.com/album-94945358_281733860
7 ряд — https://vk.com/album-94945358_281734059
8 ряд — https://vk.com/album-94945358_281734774
9 ряд — https://vk.com/album-94945358_281859023
10 ряд — https://vk.com/album-94945358_281859031
11 ряд — https://vk.com/album-94945358_281859033